Kvalifikačný pretek BVK-Východ

30.04.2016 00:00

Dnes sa Monika s Nikitkou / NICCOL KRSTÍNA Wild Rane/ a Edkom / EARNUR STAR FROM Dolina Rivendell/ zúčastnili Kvalifikačných pretekov v BVK pre oblasť vychod, kde v kategórii mládežníčky skončili s Nikitkou na prvom a s Edkom na druhom mieste.