Narodil sa vrh ,,K1,,

11.01.2019 13:21

11.1.2019 

sa narodil posledný vrh našej Niky. 

Na svet prišli 2 chlapci a 3 dievčata. 

 
KAIL CARLSBERG  Wild Rane
KELLEN  CARLSBERG  Wild Rane
&
KALEY  NICCOL Wild Rane
KAREN  NICCOL Wild Rane
KAROLÍNKA NICCOL Wild Rane 
 

ZAHRANIČNÉ KRYTIE