Národná výstava Bratislava / National Dog Show Bratislava

19.02.2017 20:19

judge Sergej Vanža

JCH. XANTHE GWENN NICCOL Wild Rane - junior class - exc. 2
Victorious star JUST BEAUTY - puppy class - VP1
ZOEY PRINCESS LEA Wild Rane - junior class - exc. 1, CAJC, Junior Winner of Slovakia 
ANGEL TOMI NATAR Wild Rane - puppy class - VP1