NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV OSTRAVA

10.04.2016 13:57

rozhodca: Ing Danuše Kotalová

VILIBALD JONAS Wild Rane - Ex1