Oblastná výstava / Regional show VLČKOVCE

14.04.2017 16:58

ANGEL TOMI NATAR Wild Rane - výborný 1, Víťaz triedy