SC1 skúška

27.08.2022 10:38

27.8.2022

RYDER DUSTER KING Wild Rane 
úspešne absolvoval skúšku SC1