Skúška BH-SK

25.06.2022 18:34

25.6.2022

RYDER DUSTER KING Wild Rane 
úspešne absolvoval skúšku BH-SK