Špeciálny výstava plemena bradáč 19.5.2019 Nová Baňa

19.05.2019 20:40

Špeciálny výstava plemena bradáč 19.5.2019 Nová Baňa

judge - MVDr. V. Piskay

 

Bradáč malý čierny:

DREAMKISS YANK 

(SKABONA DON'T WORRY & DREAMKISS UNPARELLELED) - V1, CAC, VŠV, ISPU, BOS

I AM STAR INGA WILD RANE 

( CH. KELLY´S SUPER STAR & CH.Victorious Star JUST BEAUTY ) - VN1, II. BIS puppy

KALEY NICCOL WILD RANE 

(C.I.B. Carlsberg de Lordship's & CH. NICCOL KRISTÍNA ) Wild Rane - VN1, II. BIS minor puppy

FELHIT ASMARA SUGAR Wild Rane 

( CH. RAMESSE Dastynella elegant & CH. SUGAR BABY FAIRY Wild Rane) - V2

bradáč malý čiernostrieborný:

BEST OF BEATRICE SILVER WINHUNTERS - VN1, III.BIS minor puppy

Bradáč malý korenie a soľ:

ELISABETH PRINCESS WILD RANE 

( CH. YANKEE ZEPHYR Astronaut & GCH. PRINCESS LEA JASMIN Wild Rane ) - V1, CAC, VŠV, ISPU, BOB

WILD RANE - III. najlepšia chov. skupina

Monika venovala pohár na pamiatku našej Gwenn, najstaršiemu veteránovi, krásnej Hessi Imprese