PREČO JE PES S PP O TOĽKO DRAHŠÍ ?

Myslíte si, že psy s PP sú zbytočne drahé? Myslíte si, že chovatelia na tom zarábajú a točia obrovské peniaze? Ste na omyle. Chov psov s PP je oproti nekontrolovanému množeniu oveľa náročnejší na znalosti a vedomosti chovateľa, na jeho čas, vybavenie, množstvo vynaloženej energie a samozrejme aj peňaženku. Navyše príjmy z predaja šteniat len málokedy (ak vôbec) prevyšujú výdavky chovateľa nehovoriac o tom, že ceny za psov s PP na Slovensku sú jedny z najnižších v Európe! Pýtate sa "aké už len môže mať chovateľ výdavky"? Čítajte ďalej.

 

1. Chovná sučka

Asi najzákladnejšou potrebou každého chovateľa je chovná suka - bez nej by nemal na čom chovať. Pokiaľ už dopredu vie, že bude mať s fenkou chovateľské ambície, rovno si vyberá psíka z čo najkvalitnejších spojení rodičov, pričom hľadí na vzhľad, povahu a predovšetkým zdravie. Ak má laťku postavenú vysoko, vyhľadáva šteňa aj zo zahraničného krytia a na prvom mieste sú uňho kvality rodičov a budúceho šteniatka. Cena za takéto šteňa sa pohybuje v rozmedzí 800 -2500€, prípadne aj viac.

 

2. Výstavy, skúšky, športy

Tieto aktivity slúžia mimo zábavy na to, aby sa objavili a rozvíjali kvality, talenty a vlohy psa. Výstavy nie sú len "snobské súťaže krásy", ako si mnohí myslia! Ide o posúdenie vzhľadu, stavby tela, pohybu a chrupu kvalifikovaným rozhodcom. Práve vďaka výstavám sa často odhalia rôzne vady ako neúplný chrup so zlým skusom, nesprávny pohyb, deformácia kostry atď.. Pri rôznych skúškach a psích športoch sa zase posudzuje či je ten-ktorý jedinec schopný splniť to, na čo bolo jeho plemeno vyšľachtené. Všetky tieto veci sú zásadné pri snahe o zachovanie a rozvoj plemena. Pre uchovnenie jedinca mnohých plemien je zloženie pracovnej skúšky povinnosťou, aby sa zaistilo, že sa napríklad z loveckých plemien postupom generácií nestanú lenivé 'gaučové psiská', ktoré ani len netušia čo majú robiť, keď príde na vec.

Avšak nič nie je zadarmo a každý špás niečo stojí. Tak je to aj tu. Zápisné na jeden deň výstavy sa pohybuje v desiatkach eur (pri prestížnych výstavách aj v rade stoviek!) a tak isto tomu je aj pri skúškach alebo športových súťažiach. Nehovoriac o nákladoch na cestovné, ubytovanie, stravu a iné. Pre chovateľov, ktorí majú často aj viac psov, sú to výdavky vo výške niekoľko tisíc eur ročne.

 

3. Zdravotné testy

V tomto prípade sa výška investície značne líši v závislosti od plemena, keďže každé trpí na iné ochorenia. Chovateľské kluby stredných a veľkých plemien nariaďujú povinné RTG vyšetrenia na DBK a DLK (dysplazia bedrového a lakťového kĺbu) v cene cca 100€, no chovatelia kólií, bradáčov a niektorých ovčiakov si zaplatia ďalších 200€ za testy na očné vady (PRA, CEA).

Háčik je v tom, že až PO vykonaní týchto vyšetrení chovateľ zistí, či jeho pes môže byť uchovnený a navrhnutý na krytie. V prípade pozitívneho nálezu - čiže nemožnej chovnosti - mu nikto peniaze nevráti.

Ak Vás zaujíma, ktorými chorobami sú rôzne plemená postihnuté, preštudujte si stránku genetického laboratória Genomia.

 

4. Uchovnenie

Až po obdŕžaní negatívnych (čistých) zdravotných výsledkov, úspešnom zložení skúšok a absolvovaní potrebných výstav sa pes/fena môže zúčastniť na tzv. bonitácií. Tu odborník na dané plemeno znova prechádza vyššie spomenuté záznamy o zdraví, skúškach a výstavách a ďalej posudzuje aj povahu psa. Poplatok za bonitáciu je 10-20€ a za následný zápis do registru chovných jedincov 10€.

 

5. Chovateľský klub

Kluby združujú chovateľov určitého plemena, kontrolujú ich činnosť, radia a pomáhajú s administratívou. Poplatok za registráciu nového člena je cca 35€ a podobná čiastka sa platí každoročne ako členské.

 

6. Chovná stanica

Pri registrácií chovnej stanice s medzinárodne chráneným názvom v Slovenskej Kynologickej únií (SKJ) sa hradí čiastka cca 50€.

 

7. Krytie

Ak má chovateľ zdravú a uchovnenú sučku, môže sa rozhodnúť odchovať na nej vrh. Pre toto rozhodnutie je podstatné poznať portfólio svojej fenky - ako je výstavne či pracovne úspešná, kde sú jej kvality a kde slabiny? Ktoré vlohy chcem podporiť u jej potomkov a čo chcem naopak potlačiť? Podľa tohto sa následne vyberá krycí pes, ideálne nepríbuzný, ktorý kombináciou svojich zdravotných, exteriérových, povahových a pracovných vlôh dá v kombinácii s danou fenkou čo najkvalitnejších potomkov. Vybraný pár musí schváliť poradca chovu. Následné krytie je zaznamenané v krycom liste (vystavenie 15€) a za samotné krytie platí majiteľ suky krycí poplatok, ktorý sa pohybuje okolo od 50- 200 € za každá narodené / zapísané šteniatko, alebo jednorazový poplatok od 500 - 1500€, niekedy aj viac, podľa kvalít psa, prípadne sa rovná cene jedného šteňaťa alebo časti ceny každého šteňaťa z vrhu. Cena za krytie v zahraničí je ešte niekoľkonásobne vyššia ( od 1500 €) , je však neoceniteľná pre oživenie krvi v slovenskom chove.

 

8. Odchov

Vedľa zvýšených nákladov na kvalitnú stravu a vitamíny u šteniat aj feny (zvyčajne už od prípravy na krytie), častejších návštev veterinára a nákupu nevyhnutných potrieb, čo samo o sebe stojí stovky eur, je samozrejme KAŽDÉMU šteňaťu z vrhu vystavený PP (cca 10€ / šteňa). Každé šteňa je očkované a odčervené (cca 20€ / šteňa), nezameniteľne označené (tetovanie, dnes už väčšinou čipovanie - 20 - 50 € / šteňa) a je mu vystavený PetPassport (20€ / šteňa). Spoplatnená je tiež kontrola vrhu poradcom chovu (10-55€). Chovateľ si dáva záležať, aby bolo šteňa riadne socializované a odišlo do nového domova NAJSKÔR vo veku 7,5 týždňa (zákonné minimum pre odber) a predáva ho iba s kúpnou zmluvou (na základe ktorej tiež z predaja každého šteňaťa platí dane). Štandardom býva pri odbere balíček krmiva, na ktoré je šteňa zvyknuté, obojok, vlastná hračka, často aj fotky šteniatka od narodenia a samozrejme aj chovateľský servis - chovateľ je vám v budúcnosti kedykoľvek k dispozícii ak máte nejaké otázky, potrebujete poradiť s výchovou alebo akýmkoľvek iným problémom. Samozrejmosťou je dodržiavať času medzi vrhmi (minimálne jedno, častejšie však dve a viac háraní) a nechovať na fenke seniorke. Dobrý chovateľ si mamičku svojich odchovov necháva na dožitie - nie je totiž len chovnú sučkou, ale predovšetkým kamarátkou a členkou rodiny.

 

9. Doživotný chovateľský servis

Množstvo chovateľov má v kúpnej zmluve tzv. Predkupné právo - to znamená, že ak by ste niekedy v budúcnosti boli nútení šteňa predať či darovať, bude mať chovateľ ako prvý právo šteňa od vás odkúpiť. To zaručuje, aby sa šteňa neocitlo bez vedomia chovateľa v úplne cudzích rukách. Dobrý chovateľ cíti za svoj odchov zodpovednosť a nie je mu ľahostajné, ak niekedy skončí v útulku. V takomto prípade sa o tom chovateľ spravidla dozvie (aj vďaka čipovaniu) a psa si berie späť alebo mu osobne hľadá nový domov.

 

Naozaj je teda šteňa s PP predražené? Naozaj chovateľ jeho predajom iba zarába?

 

Chovať psov s PP, chovať dobre a podľa pravidiel je nákladné a náročné. Určite to však nie je zbytočné! Bez starostlivej chovateľskej práce by sme tu dnes nemali žiadne z jedinečných plemien, ktoré poznáme a ktoré tak milujeme. Ak teda trváte na čistokrvnom šteniatku, z ktorého má vyrásť typický predstaviteľ vášho vysnívaného plemena, rozhodne nie je zbytočné investovať do šteňaťa s PP a to aj v prípade, že pes bude iba miláčikom a rodinným spoločníkom. Jedine touto investíciou totiž kupujete skutočne čistokrvné šteňa a zároveň podporujete budúcnosť svojho vyvoleného plemena.

 

Pozn.: Uvedené sumy sú len orientačné, závisí od plemena.

 

 

prevzaté: https://hdsvizslas.weebly.com/pre269o-je-pes-s-pp-o-to318ko-drahscaroniacute.html