COMMA DEFECT - spondylokostální dysostóza (SCD)

Spondylokostální dysostóza (SCD, Comma defect) je závažné dědičné onemocnění způsobující změny na axiálním skeletu (páteř a kosti hrudníku) u malých kníračů. Porucha je charakterizována změnou tvaru obratlů, vzniká tzv. půlobratel (klínovitý tvar), a různou anomálií žeber (srůsty, menší počet, výskyt nádorů). Malformace hrudního koše a páteře mají vliv na respirační funkci plic a míchu, proto se štěňata rodí mrtvá nebo umírají ihned po narození. Kromě těchto defektů novorozená štěňata vykazují abnormálně zkrácený tvar těla, výrazné čelo a vady končetin. Comma defect postihuje i lidi, u nichž ale léčebné metody existují.

Comma defect je způsoben deleční mutací v genu HES7. Tento gen je řízen signální dráhou Notch, která hraje klíčovou roli ve vývoji jedince během embryogeneze. Dráha Notch ovlivňuje správnou tvorbu somitů (primitivních segmentů), od kterých jsou odvozeny obratle páteře.

Mutace způsobující comma defect je děděna autozomálně recesivně. Nemoc se projeví pouze u jedinců, kteří získali mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci se označují jako P/P (pozitivní/pozitivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Genetické testování odhalí přítomnost mutované alely a do budoucna pomůže zabránit dalšímu šíření mutace.

 

z: https://www.genomia.cz/cz/test/comma-defect/