LUXÁCIA PATELY

Luxácia pately je vývojové  ochorenie kolenného kĺbu. Príčinou býva zväčša plytká kladka stehennej kosti, kedy dochádza k vybiehaniu pately z
kolenného kĺbu. V prevažnej časti prípadov ide o mediálnu luxáciu, teda jabĺčko je skĺznuté na mediálnu - vnútornú stranu kolena. Laterálna luxácia je menej
častá. Predpokladá sa, že za vznikom ochorenia je dedičnosť polygénneho charakteru. Občas sa môže luxácia pately vyvinúť z traumatického poranenia
kolenného kĺbu.


Plemenná predispozícia

Luxácia pately patrí k najčastejším ortopedickým problémom psov. Postihuje hlavne malé a trpasličie plemená ako yorkshire terrier, bostonteriér, čivava, miniatúrny pudel, mops, ale úplne neobchádza ani stredné a väčšie plemená (šarpej, akita inu, veľký pyrenejský pes atď).


Klinické príznaky

Klinické príznaky sú rôznorodé v závislosti od stupňa postihnutia a toho, či sa jedná o jednostranné alebo obojstranné postihnutie. Pri ľahšom stupni nemusia byť majiteľom ani spozorované. K najčastejším prejavom patrí nadvihovanie postihnutej končatiny, krívanie rôznej intenzity, chôdza po 3 končatinách a pod.  Typickým príznakom býva aj nečakané prechodné podskočenie počas pohybu.


Diagnostika

Diagnostika sa prevádza ortopedickým vyšetrením a RTG vyšetrením. Na základe vyšetrenia sa určí stupeň luxácie.


Stupne luxácie pately

Stupeň 0- patela bez znakov luxácie

Stupeň 1- patela je v žliabku, je možné ju vytlačiť zo žliabku, po uvoľnení tlaku sa sama vracia späť

Stupeň 2- patela je v žliabku, po vytlačení zo žliabku ostáva mimo neho

Stupeň 3- patela je mimo žliabku, je možné ju tlakom dostať späť

Stupeň 4- patela je mimo žliabku, nie je možné ju reponovať späť


Terapia

Liečba pri ľahších stupňoch luxácie je medikamentózna, pri ťažších stupňoch s výraznými klinickými príznakmi chirurgická. K dispozícii
je viacerov operačných metód, postup je individuálny a závisí od stupňa luxácie a rozsahu pridružených zmien.


Prevencia

Keďže ochorenie má dedičný základ, prevencia by mala spočívať hlavne v eliminácii postihnutých jedincov z chovov. Nevyšetrovaním je
toto ochorenie stále viac a viac zavádzané do chovov.MVDr. P.Zubrický, *MVDr. M.Petrík, - https://veterinanitra.sk/luxacia-pately-u-psov/