PRA B

PRA typ B u malých kníračů

Progresivní retinální atrofie (PRA) tvoří velkou skupinu dědičných onemocnění, která jsou hlavní příčinou slepoty u různých plemen psů. Jedinci postižení PRA vykazují v průběhu onemocnění podobnou sekvenci klinických abnormalit. Příznaky začínají noční slepotou, po které následuje postupná ztráta denního vidění a případná slepota za všech světelných podmínek. Rutinní oční vyšetření odhalují postupné ztráty světločivných buněk sítnice (retiny) z důvodu jejich degenerace nebo „atrofii“ sítnice, která dává název tomuto onemocnění.

Pod souhrnným názvem „PRA“ se skrývá řada onemocnění způsobená již známými, ale také neznámými a dosud necharakterizovanými genetickými abnormalitami – mutacemi, které PRA způsobují. U malých kníračů byly identifikovány zatím dvě formy PRA: typ A (známý od roku 2000) a typ B.

A PRA je v populaci malých kníračů velmi vzácná - žádný z případů posledních let nebyl způsoben mutací PRA typu A. Byl tedy proveden výzkum zaměřený na identifikaci dalších genů a mutací zodpovědných za PRA u malých kníračů a byla nalezena PRA typu B.

Genetický test PRA typu B

Ve spolupráci s Drs. Doreen Becker a Gus Aguirre z University of Pennsylvania a laboratoře OptiGen byla objevena nová genová varianta, která vysvětluje velkou část případů PRA u malých kníračů - výzkum nebyl doposud publikován (informace k říjnu 2018). Na základě tohoto objevu byl vytvořen genetický test, který provádí pouze laboratoř OptiGen. Tento test DNA je schopen identifikovat psy, kteří nesou jednu, dvě nebo žádnou kopii rizikové varianty genu způsobující PRA typu B. Výsledky tohoto testu jsou určeny na pomoc chovatelům při výběru vhodného chovného páru, aby se předešlo spojením, která by vedla k narození štěňat postižených PRA typu B.

Výsledky testů pro PRA typu B jsou uvedeny následovně:

Homozygous wild type/clear: pes nenese žádnou kopii rizikové varianty genu; není postižen PRA typu B

Heterozygous/carrier: pes nese jednu kopii rizikové varianty genu; není postižen PRA typu B

Homozygous risk variant: pes nese dvě kopie rizikové varianty genu; má vysoké riziko vývoje PRA typu B

Výsledky testu pro PRA typu B jsou uváděny jako rizikové varianty, protože u psů, kteří nesou dvě kopie varianty, bude PRA typu B rozvinuta s vysokou pravděpodobností, která však není 100%. U 14 % zkoumaných psů, kteří byli homozygotní pro rizikovou variantu, se PRA do 7 let jejich věku vůbec nevyvinula. V současné době není jasné, zda tato varianta představuje kauzální mutaci a zda existují další faktory, které ovlivňují penetraci mutace (tj. schopnost mutace způsobit onemocnění) nebo zda je variant genetickým markerem, který se nachází v blízkosti mutace.

PRA typu B se dědí jako autozomálně recesivní onemocnění a pro zabránění produkce potomků postižených touto formou PRA, by měl být alespoň jeden rodič před chovem testován a prokázán jako homozygotní divoký typ / clear pro rizikovou variantu PRA typu B.

Další typy PRA u malých kníračů

Genetický test pro PRA typu B nevysvětluje všechny případy onemocnění u tohoto plemene. Dospělo se k závěru, že existuje alespoň jedna další forma PRA (kromě typů A a B) přítomná u malých kníračů. Jinými slovy, i u psa hodnoceného testem pro PRA typu B jako homozygotní wild type/clear nebo heterozygotní/přenašeč se může vyvinout další forma PRA nebo může být přenašečem jiného genetické varianty, kterou předává svým potomkům. Ze 76 malých kníračů klinicky diagnostikovaných pro PRA bylo 42 (55 %) případů prokázáno jako homozygotní pro rizikovou variantu PRA typu B. Zbývajících 45 % případů bylo buď heterozygotních (11 %) nebo homozygotních divokého typu (34 %). V některých z těchto případů genomová analýza studií Genome Wide Association (GWAS) ukázala, že onemocnění je mapováno do jiné genomové oblasti než PRA typu B, což potvrzuje přítomnost dalšího místa choroby PRA.

 

Doporučení pro chov

I když psi, kteří nenesou žádnou kopii pro genetickou variantu typu B, mohou ještě vyvinout jinou formu PRA, test PRA typu B poskytuje užitečný nástroj pro chovatele. Mělo by být zabráněno vzniku takového spojení, které vede ke štěňátkům s homozygotně rizikovým genotypem.

 

Reference: Optigen, PRA B, Genomia

https://www.genomia.cz/cz/test/pra-b-optigen/

https://www.optigen.com/opt9_typeb_test.html